Waar ben ik: Home » Mijn verhaal…

Mijn verhaal…

WAAROM?

[11-2022] Bij de verhalen die ik geschreven heb over geloven, lijkt mij het wel zinvol om iets over mijzelf te schrijven. Ik wil graag in grote lijnen, vertellen over mijn afkomst en wat ik, door de jaren heen, heb gedaan. Over mijn “uit huis” gaan en waardoor ik in Haarlem terecht kwam. Over mijn werken bij de NS (Haarlem/Amsterdam/Utrecht) en mijn leven in Haarlem en later in Hoofddorp. Ik deel graag, hoe ik tot geloof ben gekomen en hoe ik daarmee om ga en wat het geloven voor mij betekend. Verder ook over de kerk en geloofsgemeenschappen.

Wilt u reageren dat kan [hier] 

[Naar overzicht]

Hier onder een aantal belangrijke teksten uit mijn leven.

Filippenzen 4:13
 (Mijn doop tekst.)

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Psalm 139 
Here, Gij doorgrondt en kent mij;
2Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
lees verder)

Jeremia 29: 11-14

 11Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 
12Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen….. 

De bijbel teksten leest u op https://debijbel.nl/